اهداف شهرک

اهداف شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور


هدف شهرك فناوري ارتقاء صنعت غذايي استان خراسان جهت رقابت در بازارهاي بين المللي، ورود به سازمان تجارت جهاني و تبديل اين منطقه به قطب

صادر كننده مواد غذايي با ارزش افزوده بالا مي باشد. همچنين مساعدت به شكل گيري صنايع مبتني بر بيوتكنولوژي در استان هدف ديگر شهرك است.


{ارتقاي قابليتهاي تكنولوژيك در صنايع غذايي}


{بهبود توان رقابتي صنايع غذايي در بازارهاي جهاني}


{شكل گيري قابليتهاي بيوتكنولوژيكي و بكارگيري آن در صنايع غذايي استان خراسان}


{احياء مجدد موقعيت استثنائي گذشته استان خراسان در صنايع غذايي و تضمين و تثبيت آينده اين صنعت با استفاده بهينه از امكانات بوجود آمده و متمركز

نمودن توانمنديها در اين صنعت}

رسالت شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشوررسالت مهم شهرك ارتقاء نقش استان خراسان به يكي از مهمترين صادر كنندگان محصولات غذايي با ارزش افزوده بالا در منطقه خاور ميانه است.


رسالت ديگر اين شهرك، كاهش شكاف تكنولوژيك، ادغام فناوريهاي پيشرفته بيوتكنولوژي در صنايع غذايي و ارتقاء توان رقابتي اين صنعت ميباشد. لذا باتوجه به مشكلاتي كه تاكنون در سطح كشور در اين زمينه وجود داشته از قبيل توان رقابتي نسبتا پايين براي حضور در بازارهاي جهاني، بهره مند نشدن


كشور از ارزش افزوده كالاهاي غذايي و كشاورزي، مشكل بسته بندي محصولات توليدي، محدوديتهاي مديريتي و فقدان ساختارهاي سازماني توانمند و


منعطف و ... كه باعث عدم ارتقاء نسبي قابليتهاي فناوري شده است.

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه