اهداف مرکز تحقیق و توسعه

اهداف


هدف از ايجاد مجموعه R&D در شهرك فناوري حمايت از نوآوري است.

نوآوري از تعامل سه بخش دولت، دانشگاه و صنعت نشأت مي گيرد.

دولت تعيين كننده مسير نهايي و مطلوب صنعت است.

دانشگاه آورنده ی ايده هاي نو و صنعت خط دهنده به اين ايده هاست.

 

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه