بخش های شهرک

بخشهای شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشوردر این پارک تکنولوژی بخش های ذیل فعالیت خود را آغاز نموده اند:


مرکز خدمات فناوری


مركز استقرار آزمایشگاه هاي تخصصي و مرجع


مجتمع R & D


مراکز انکوباتور

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه