مزاياي استقرار در مرکز تحقیق و توسعه


-ايجاد هم افزايي و كاهش هزينه هاي R&D و ماركتينگ​

-دسترسي آسان به نيروي متخصص و مشاور 

-دسترسي سريع به مراكز مشاوره، تحقيق و خدمات مهندسي

-استفاده از خدمات پشتيباني نهادهاي تحقيقاتي و دولتي

-ايجاد ارتباطات شبكه اي و خوشه اي بين كارخانجات كوچك و متوسط

-معرفي نوآوريها و پروژه هاي R&D به كارخانجات

-مديريت پروژه ها

-تهيه برنامه استراتژيك براي R&D

-استفاده از تكنولوژيهاي نو

-مديريت محصول (توجه ويژه به بازارهاي جديد)

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه