موقعیت جغرافیایی شهرک


موقعیت جغرافیایی شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور


شهر مشهد در استان خراسان واقع در شمال شرق ايران يكي از قطبهاي عمده صنايع غذايي كشور ميباشد. شهرك فناوري در زميني به مساحت 16 هكتار

در شمال شهر مشهد و جنب فاز 2 شهرك صنعتي توس واقع شده است و با شهر حدود 15 دقيقه فاصله دارد. اين شهرك در جوار يكي از بزرگترين و

فعالترين شهركهاي صنعتي كشور، شهرك صنعتي توس و در مركز پراكندگي واحدهاي صنايع غذايي در شهر مشهد واقع شده است كه اين امر موجب ارتباط

نزديكتر صنعتگران و واحدهاي صنعتي با شهرك فناوري و استفاده بهينه از امكانات آن مي گردد. وجود فرودگاه بين المللي، خطوط راه آهن و جاده هاي

زميني، امكان ارتباط با كشورهاي همسايه و بازارهاي آسيايي و اروپايي را براحتي فراهم ميسازد.

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه