واحدهاي مستقر در مجتمع تحقيق و توسعه

1- واحدهاي تحقيق و توسعه

2- واحدهاي توليد فناوراسامي واحدهاي توليد فناور:

 
1-كيان هلث دارو

 

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه