واگذاري مركز تحقيق و توسعه

متقاضيان مي توانند با توجه به شرايط پذيرش، اقدام به ارسال اطلاعات فرم شماره دو نمايند.
 
 
 
 

شرایط پذیرش شرکتها ی متقاضی زمین R&D و آزمایشگاهی :

 

1-دارا بودن گواهی R&D یا پروانهR&D  و یا سابقه کار تحقیقاتی ثبت شده

 

2- دارا بودن بخش R&Dمستقل و نیروی متخصص مسئول این بخش

 

3- دارا بودن مجوز تاسیس مرکز پژوهشی تخصصی(وزارت صنایع)

 

4- دارا بودن مجوز موسسه فناور (وزارت علوم)

 

5- دارا بودن سابقه صادرات

 

6- حضور حداقل سه نفر عضو هیئت علمی در شرکت یا گروه متقاضی

 

7- منحصر به فرد بودن طرح :

 

دارای گواهی ثبت اختراع

 

دارای گواهی جشنواره خوارزمی

 

برخورداری از تکنولوژیهای نوین

 

برخورداری از ارزش افزوده بالا

 

برخورداری از ارزآوری-اشتغال زایی

 

محصول نو آورانه و یا نمونه سازی بر اساس درخواست متقاضی

 

 
 
فرم شماره يك  "فرم شرايط پذيرش شركت هاي متقاضي زمين R&D "
 
فرم شماره دو  "فرم تقاضاي احداث واحد آزمايشگاهي، تحقيق و توسعه"

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه